Сграда със смесено предназначение в идеалния център на Бургас