обект:площ m2:цена EUR:статус: 
Етаж 1   виж
Пицария963,891 908 500 виж
Магазин 1327,83590 100 виж
Магазин 2221,05437 680 виж
Магазин 3233,88463 080 виж
Магазин 4154,02304 960 виж
Етаж 2   виж
Център за работа с деца1964,38  виж
Офис I ниво757,29  виж
Офис II ниво   виж
Етаж 3   виж
Апартамент 1 и паркомясто77,8661 350 виж
Апартамент 2 и паркомясто75,6559 850 виж
Апартамент 3 и паркомясто73,9258 670 виж
Апартамент 4 и паркомясто116,9687 930 виж
Апартамент 5 и паркомясто74,6359 150 виж
Студио 6 и паркомясто49,5942 120 виж
Студио 7 и паркомясто48,6541 480 виж
Апартамент 8 и паркомясто77,3260 980 виж
Апартамент 9 и паркомясто77,3260 980 виж
Студио 10 и паркомясто48,7441 540 виж
Апартамент 11 и паркомясто127,9795 420 виж
Апартамент 12 и паркомясто78,2261 590 виж
Апартамент 13 и паркомясто77,8661 350 виж
Етаж 4   виж
Апартамент 14 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 15 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 16 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 17 и паркомясто117,2388 120 виж
Апартамент 18 и паркомясто74,8259 280 виж
Студио 19 и паркомясто49,5942 120 виж
Студио 20 и паркомясто48,6541 480 виж
Апартамент 21 и паркомясто77,5161 110 виж
Апартамент 22 и паркомясто77,5161 110 виж
Студио 23 и паркомясто48,7441 540 виж
Апартамент 24 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 25 и паркомясто109,3082 720 виж
Апартамент 26 и паркомясто81,0863 540 виж
Апартамент 27 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 28 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 5   виж
Апартамент 29 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 30 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 31 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 32 и паркомясто117,2388 120 виж
Апартамент 33 и паркомясто74,8259 280 виж
Студио 34 и паркомясто49,5942 120 виж
Студио 35 и паркомясто48,6541 480 виж
Апартамент 36 и паркомясто77,5161 110 виж
Апартамент 37 и паркомясто77,5161 110 виж
Студио 38 и паркомясто48,7441 540 виж
Апартамент 39 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 40 и паркомясто109,3082 720 виж
Апартамент 41 и паркомясто76,9660 730 виж
Апартамент 42 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 43 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 6   виж
Апартамент 44 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 45 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 46 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 47 и паркомясто117,2388 120 виж
Апартамент 48 и паркомясто74,8259 280 виж
Студио 49 и паркомясто49,5942 120 виж
Студио 50 и паркомясто48,6541 480 виж
Апартамент 51 и паркомясто77,5161 110 виж
Апартамент 52 и паркомясто77,5161 110 виж
Студио 53 и паркомясто48,7441 540 виж
Апартамент 54 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 55 и паркомясто109,3082 720 виж
Апартамент 56 и паркомясто76,9760 740 виж
Апартамент 57 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 58 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 7   виж
Апартамент 59 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 60 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 61 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 62 и паркомясто124,6993 190 виж
Апартамент 63 и паркомясто117,1988 090 виж
Апартамент 64 и паркомясто126,4494 380 виж
Апартамент 65 и паркомясто126,5294 430 виж
Апартамент 66 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 67 и паркомясто109,3082 730 виж
Апартамент 68 и паркомясто76,9660 730 виж
Апартамент 69 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 70 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 8   виж
Апартамент 71 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 72 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 73 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 74 и паркомясто124,6993 190 виж
Апартамент 75 и паркомясто117,1988 090 виж
Апартамент 76 и паркомясто126,4494 380 виж
Апартамент 77 и паркомясто126,5394 440 виж
Апартамент 78 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 79 и паркомясто109,3082 730 виж
Апартамент 80 и паркомясто76,9660 730 виж
Апартамент 81 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 82 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 9   виж
Апартамент 83 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 84 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 85 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 86 и паркомясто124,6993 190 виж
Апартамент 87 и паркомясто117,1988 090 виж
Апартамент 88 и паркомясто126,4494 380 виж
Апартамент 89 и паркомясто126,5294 430 виж
Апартамент 90 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 91 и паркомясто109,3082 730 виж
Апартамент 92 и паркомясто76,9660 730 виж
Апартамент 93 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 94 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 10   виж
Апартамент 95 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 96 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 97 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 98 и паркомясто124,6993 190 виж
Апартамент 99 и паркомясто117,1988 090 виж
Апартамент 100 и паркомясто126,4494 380 виж
Апартамент 101 и паркомясто126,5394 440 виж
Апартамент 102 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 103 и паркомясто109,3082 730 виж
Апартамент 104 и паркомясто76,9660 730 виж
Апартамент 105 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 106 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 11   виж
Апартамент 107 и паркомясто78,0461 470 виж
Апартамент 108 и паркомясто75,8359 970 виж
Апартамент 109 и паркомясто74,0958 780 виж
Апартамент 110 и паркомясто124,6993 190 виж
Апартамент 111 и паркомясто117,1988 090 виж
Апартамент 112 и паркомясто126,4494 380 виж
Апартамент 113 и паркомясто126,5394 440 виж
Апартамент 114 и паркомясто125,7993 940 виж
Апартамент 115 и паркомясто109,3082 730 виж
Апартамент 116 и паркомясто76,9660 730 виж
Апартамент 117 и паркомясто78,4061 710 виж
Апартамент 118 и паркомясто78,0461 470 виж
Етаж 12   виж
Апартамент 119 и паркомясто78,0463 030 виж
Апартамент 120 и паркомясто75,8361 480 виж
Апартамент 121 и паркомясто74,0960 270 виж
Апартамент 122 и паркомясто124,6995 690 виж
Апартамент 123 и паркомясто117,1990 440 виж
Апартамент 124 и паркомясто126,4496 910 виж
Апартамент 125 и паркомясто126,5396 970 виж
Апартамент 126 и паркомясто125,7996 450 виж
Апартамент 127 и паркомясто109,3084 910 виж
Апартамент 128 и паркомясто76,9662 270 виж
Апартамент 129 и паркомясто78,4063 280 виж
Апартамент 130 и паркомясто78,0463 030 виж
Етаж 13   виж
Апартамент 131 и паркомясто78,0463 030 виж
Апартамент 132 и паркомясто75,8361 480 виж
Апартамент 133 и паркомясто74,0960 270 виж
Апартамент 134 и паркомясто124,6995 690 виж
Апартамент 135 и паркомясто117,1990 440 виж
Апартамент 136 и паркомясто126,4496 910 виж
Апартамент 137 и паркомясто126,5396 970 виж
Апартамент 138 и паркомясто125,7996 450 виж
Апартамент 139 и паркомясто109,3084 910 виж
Апартамент 140 и паркомясто76,9662 270 виж
Апартамент 141 и паркомясто78,4063 280 виж
Апартамент 142 и паркомясто78,0463 030 виж
Етаж 14   виж
Апартамент 143 и паркомясто78,0463 030 виж
Апартамент 144 и паркомясто75,8361 480 виж
Апартамент 145 и паркомясто74,0960 270 виж
Апартамент 146 и паркомясто124,6995 690 виж
Апартамент 147 и паркомясто117,1990 440 виж
Апартамент 148 и паркомясто126,4496 910 виж
Апартамент 149 и паркомясто126,5396 970 виж
Апартамент 150 и паркомясто125,7996 450 виж
Апартамент 151 и паркомясто109,3084 910 виж
Апартамент 152 и паркомясто76,9662 270 виж
Апартамент 153 и паркомясто78,4063 280 виж
Апартамент 154 и паркомясто78,0463 030 виж
Етаж 15   виж
Апартамент 155 и паркомясто78,0463 030 виж
Апартамент 156 и паркомясто75,8361 480 виж
Апартамент 157 и паркомясто74,0960 270 виж
Апартамент 158 и паркомясто124,6995 690 виж
Апартамент 159 и паркомясто117,1990 440 виж
Апартамент 160 и паркомясто126,4496 910 виж
Апартамент 161 и паркомясто126,5396 970 виж
Апартамент 162 и паркомясто125,7996 450 виж
Апартамент 163 и паркомясто109,3084 910 виж
Апартамент 164 и паркомясто76,9662 270 виж
Апартамент 165 и паркомясто78,4063 280 виж
Апартамент 166 и паркомясто78,0463 030 виж
Етаж 16   виж
Апартамент 167 и паркомясто78,0464 590 виж
Апартамент 168 и паркомясто75,8363 000 виж
Апартамент 169 и паркомясто74,0961 750 виж
Апартамент 170 и паркомясто124,6998 180 виж
Апартамент 171 и паркомясто117,1992 780 виж
Апартамент 172 и паркомясто126,4499 440 виж
Апартамент 173 и паркомясто126,5399 500 виж
Апартамент 174 и паркомясто125,7998 970 виж
Апартамент 175 и паркомясто109,3087 100 виж
Апартамент 176 и паркомясто76,9663 810 виж
Апартамент 177 и паркомясто78,4064 850 виж
Апартамент 178 и паркомясто78,0464 590 виж
Етаж 17   виж
Апартамент 179 и паркомясто78,0464 590 виж
Апартамент 180 и паркомясто75,8363 000 виж
Апартамент 181 и паркомясто74,0961 750 виж
Апартамент 182 и паркомясто124,6998 180 виж
Апартамент 183 и паркомясто117,1992 780 виж
Апартамент 184 и паркомясто126,4499 440 виж
Апартамент 185 и паркомясто121,4695 850 виж
Апартамент 186 и паркомясто132,72103 960 виж
Апартамент 187 и паркомясто106,3184 950 виж
Етаж 18   виж
Апартамент 188 и паркомясто78,0464 590 виж
Апартамент 189 и паркомясто75,8363 000 виж
Апартамент 190 и паркомясто74,0961 750 виж
Апартамент 191 и паркомясто124,6998 180 виж
Апартамент 192 и паркомясто117,1992 780 виж
Апартамент 193 и паркомясто126,4499 440 виж
Апартамент 194 и паркомясто121,4695 850 виж
Апартамент 195 и паркомясто132,50103 800 виж
Апартамент 196 и паркомясто106,3184 950 виж
Етаж 19   виж
Апартамент 197 и паркомясто158122 160 виж
Апартамент 198 и паркомясто117,0492 670 виж
Апартамент 199 и паркомясто124,6998 180 виж
Апартамент 200 и паркомясто117,2092 790 виж
Апартамент 201 и паркомясто169,42130 380 виж
Етаж 20   виж
Апартамент 202 и паркомясто128,86101 180 виж
Апартамент 203 и паркомясто116,2692 110 виж
Апартамент 204 и паркомясто123,8397 560 виж
Апартамент 205 и паркомясто116,3392 160 виж
Апартамент 206 и паркомясто141,89110 560 виж