ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “СК” ООД БУРГАС ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И УСЛОВИЯТА НА ТРУДОт името на Ръководството, официално обявявам решението в “СК” ООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Система за управление на качеството, околната среда и условията на труд в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и OHSAS 1800114001:2007.
Мисията на фирма “СК” ООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.


Основна дейност на СК:

Управление, поддържане и отдаване под наем на недвижима собственост (сгради, жилища, офиси, магазини, заведения, паркинги и др.).