Last Updated on 19.09.2022 by TriaAdmin

„Триа инвест“ ООД извършва строителство на жилищни и промишлени обекти, строително-ремонтни и довършителни работи на територията на гр. Бургас, региона и страната. Дружеството разполага с квалифицирани строителни работници, специалисти по Ел, ВиК, ОВК, хидроизолации, с необходимата за дейността строителна техника и лека механизация, финасово автономно е и работи със собствени парични средства.

Фирмата е насочена изцяло към клиента и удовлетворяване на неговите очаквания. Приоритет на дружеството е непрекъснатото подобряване на качеството на строителните обекти.

„Триа инвест” ООД е символ на коректност и компетентност.