ПАРТНЬОРСКИ БАНКИ

Офис Бургас ул. „Конт Андрованди“ №9 056/876901, 056/876901, 056/876953
Бургас, ул.”Адам Мицкевич”№5 056/89782 5056/897825 www.rbb.bg

Можете да закупите имот чрез ипотечен банков кредит, отпуснат от избрана от клиента банка. „Триа инвест” ООД съдейства за представяне на необходимите документи.


Офис  Бургас
ул. „Конт Андрованди“ №9
056/876901,
056/876901, 056/876953
http://www.postbank.bg/

8000 Бургас, ул. „Васил Априлов“ №12
Телефон: (056) 80 61 56(056) 80 61 56; 80 61 04
Факс: (056) 84 21 22
www.dskbank.bg

Бургас, ул.”Адам Мицкевич”№5
056/89782 5056/897825
www.rbb.bg

 

Бургас, ул.”Александровска” №16
056/874600 056/874600, 056/874601 056/874601
www.ubb.bg

 

Ул.”Александровска” №22, ет.1, стая 106
056/877261 056/877261
www.unicreditbulbank.bg