Мащабният многофункционален комплекс Central park в Бургас се намира в кв. Славейков, ул. Даме Груев 2, район със стратегия за бързо развиваща се инфраструктура. Местоположението на обекта е в близост до голям парк в сърцето на Бургас, в близост до най-новия плувен комплекс и до Мол Галерия Бургас.

Central park се простира на 35 дка –  бизнес и жилищни сгради, две подземни нива с паркоместа в микс от магазини, фитнес център със СПА и дзен градина, заведения за хранене и развлечения, кафенета, детски център, зони за релакс и забавление, както и няколко многофункционални  зали за срещи и събития с различна големина и възможност за обединяване. Към комплекса има ботаническа градина с различни екзотични видове. За нуждите на живущите, работещите и посетителите са предвидени 1500 паркоместа, както и паркоместа с възможност за зареждане на електормобили. Предвидени са и достатъчен брой места за велосипеди.

ОБЕКТПЛОЩ m2ЦЕНА EURВХОДПЛАНСТАТУС
СУТЕРЕН 2ВИЖ
СУТЕРЕН 1ВИЖ
ЕТАЖ 1ВИЖ
ЕТАЖ 2ВИЖ
ЕТАЖ 3ВИЖ
ЕТАЖ 4ВИЖ
ЕТАЖ 5ВИЖ
Апартамент А-1 и паркомясто 121,83 132 610Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-2 и паркомясто 79,1990 400Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-3 и паркомясто 78,89 90 100Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-4 и паркомясто 79,45 90 650Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-5 и паркомясто 119,57 130 370Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-6 и паркомясто 80,64 94 250 Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-7 и паркомясто 144,91 155 460Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-8 и паркомясто 127,77 138 490Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-1 и паркомясто 112,21 123 090Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-2 и паркомясто 75,83 89 350Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-3 и паркомясто 86,29 100 020Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-4 и паркомясто 124,87 135 620Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-5 и паркомясто 79,18 90 390Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-6 и паркомясто 77,83 89 050Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-7 и паркомясто 79,19 90 400Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-8 и паркомясто 121,83 132 610Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 6ВИЖ
Апартамент A-9 и паркомясто 122,20136 640Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-10 и паркомясто 79,4193 000Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-11 и паркомясто 79,1192 690Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-12 и паркомясто 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-13 и паркомясто 119,91134 310Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-14 и паркомясто80,87 96 910Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-15 и паркомясто 145,34157 340Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-16 и паркомясто 128,15142 710Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-9 и паркомясто 112,55126 800Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-10 и паркомясто 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-11 и паркомясто 86,55 102 880Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-12 и паркомясто 125,23 139 730Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-13 и паркомясто 79,4092 990Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-14 и паркомясто 78,05 91 610Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-15 и паркомясто 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-16 и паркомясто 122,20136 650Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 7ВИЖ
Апартамент A-17 и паркомясто 122,20136 640Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-18 и паркомясто 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-19 и паркомясто 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-20 и паркомясто 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-21 и паркомясто 119,91134 310 Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-22 и паркомясто 80,8796 910Вход АВИЖЗапазен
Апартамент A-23 и паркомясто 145,13157 130Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-24 и паркомясто 152,39167 440Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-17 и паркомясто 112,55126 800Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-18 и паркомясто 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-19 и паркомясто 86,55102 880Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-20 и паркомясто 125,23139 730Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-21 и паркомясто 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-22 и паркомясто 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-23 и паркомясто 79,41 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-24 и паркомясто 122,20136 650Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 8ВИЖ
Апартамент A-25 и паркомясто 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-26 и паркомясто 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-27 и паркомясто 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-28 и паркомясто 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-29 и паркомясто 148,05Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-30 и паркомясто 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-31 и паркомясто 145,13Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-32 и паркомясто 152,33Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-25 и паркомясто 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-26 и паркомясто 76,06 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-27 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-28 и паркомясто 125,23Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-29 и паркомясто 79,40 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-30 и паркомясто 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-31 и паркомясто 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-32 и паркомясто 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 9ВИЖ
Апартамент А-33 и паркомясто 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-34 и паркомясто 79,41 Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-35 и паркомясто 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-36 и паркомясто 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-37 и паркомясто 148,05Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-38 и паркомясто 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-39 и паркомясто 145,13Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-40 и паркомясто 152,33Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-33 и паркомясто 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-34 и паркомясто 76,06 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-35 и паркомясто 86,55 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-36 и паркомясто 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-37 и паркомясто 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-38 и паркомясто 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-39 и паркомясто 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-40 и паркомясто 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 10ВИЖ
Апартамент A-41 и паркомясто 122,20 140 310Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-42 и паркомясто 79,4195 380Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-43 и паркомясто 79,1195 060Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-44 и паркомясто 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-45 и паркомясто 148,05167 450Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-46 и паркомясто 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-47 и паркомясто 145,13160 030Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-48 и паркомясто 152,33171 950Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-41 и паркомясто 112,55130 180Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-42 и паркомясто 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-43 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-44 и паркомясто 125,65143 930Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-45 и паркомясто 79,4095 370Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-46 и паркомясто 78,0593 950Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-47 и паркомясто 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-48 и паркомясто 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 11ВИЖ
Апартамент А-49 и паркомясто 122,20140 310Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-50 и паркомясто 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-51 и паркомясто 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-52 и паркомясто 79,4095 370Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-53 и паркомясто 124,38149 020Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-54 и паркомясто 80,87100 960Вход АВИЖЗапазен
Апартамент А-55 и паркомясто 145,14160 040Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-56 и паркомясто 131,81155 910Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-49 и паркомясто 112,55130 180Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-50 и паркомясто 76,0695 670Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-51 и паркомясто 86,55107 210Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-52 и паркомясто 125,65143 930Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-53 и паркомясто 79,4095 370Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-54 и паркомясто 78,0593 950Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-55 и паркомясто 79,4195 380Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-56 и паркомясто 122,20140 310Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 12 ВИЖ
Апартамент A-57 и паркомясто 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-58 и паркомясто 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-59 и паркомясто 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-60 и паркомясто 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-61 и паркомясто 119,91Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-62 и паркомясто 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-63 и паркомясто 145,34160 250Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-64 и паркомясто 128,15146 560Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-57 и паркомясто 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-58 и паркомясто 76,0695 670Вход БВИЖЗапазен
Апартамент Б-59 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-60 и паркомясто 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-61 и паркомясто 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-62 и паркомясто 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-63 и паркомясто 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-64 и паркомясто 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 13ВИЖ
Апартамент A-65 и паркомясто122,20140 310Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-66 и паркомясто 79,1195 060Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-67 и паркомясто79,6895 660Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-68 и паркомясто 119,91137 910Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-69 и паркомясто 80,87100 960Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-70 и паркомясто 145,34160 250Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-71 и паркомясто 128,15146 560Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-65 и паркомясто 112,55130 180Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-66 и паркомясто 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-67 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-68 и паркомясто 125,65143 930Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-69 и паркомясто 79,4095 370Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-70 и паркомясто 78,0593 950Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 14ВИЖ
Апартамент A-72 и паркомясто 123,67141 850Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-73 и паркомясто 79,1195 060Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-74 и паркомясто 79,6895 660Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-75 и паркомясто 120,65Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-76 и паркомясто 81,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-77 и паркомясто 145,34160 250Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-78 и паркомясто 128,15146 560Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-71 и паркомясто 113,36131 030Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-72 и паркомясто 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-73 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-74 и паркомясто 125,65143 930Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-75 и паркомясто 79,4095 370Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-76 и паркомясто 78,0593 950Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 15ВИЖ
Апартамент А-79 и паркомясто 123,67141 850Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-80 и паркомясто 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-81 и паркомясто 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-82 и паркомясто 80,84Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-83 и паркомясто 179,68195 270Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-84 и паркомясто 128,15146 560Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-77 и паркомясто 113,36131 030Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-78 и паркомясто 76,0695 670Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-79 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-80 и паркомясто 125,65143 930Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-81 и паркомясто 79,4095 370Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-82 и паркомясто 78,0593 950Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 16ВИЖ
Апартамент А-85 и паркомясто 123,67148 040Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-86 и паркомясто 79,1199 020Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-87 и паркомясто 79,6899 650Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-88 и паркомясто 80,84100 920Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-89 и паркомясто 179,68200 660Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-90 и паркомясто 128,15152 960Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-83 и паркомясто 113,36136 700Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-84 и паркомясто 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-85 и паркомясто 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-86 и паркомясто 125,65150 220Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-87 и паркомясто 79,4099 340Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-88 и паркомясто 78,0597 860Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 17ВИЖ
Апартамент А-91 и паркомясто 123,75148 120Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-92 и паркомясто 79,33102 830Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-93 и паркомясто 79,0498 940Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-94 и паркомясто 79,6899 650Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-95 и паркомясто 80,84100 920Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-96 и паркомясто 179,68200 660Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-97 и паркомясто 128,15152 960Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-89 и паркомясто 113,36136 700Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-90 и паркомясто 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-91 и паркомясто 114,20143 330Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-92 и паркомясто 125,65150 220Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-93 и паркомясто 79,4099 340Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-94 и паркомясто 77,9997 790Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-95 и паркомясто 79,33102 830Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-96 и паркомясто 127,28156 320Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 18ВИЖ
Апартамент A-98 и паркомясто 123,67148 040Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-99 и паркомясто 79,2799 200Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-100 и паркомясто 79,1199 020Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-101 и паркомясто 79,6899 650Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-102 и паркомясто 120,65148 370Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-103 и паркомясто 81,25Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-104 и паркомясто 145,34171 870Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-105 и паркомясто 128,15152 960Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-97 и паркомясто 113,36Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-98 и паркомясто 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-99 и паркомясто 114,32143 470Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-100 и паркомясто 126,02150 620Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-101 и паркомясто 79,4099 340Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-102 и паркомясто 78,0597 860Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-103 и паркомясто 79,2799 200Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-104 и паркомясто 123,67148 040Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 19ВИЖ
Апартамент А-106 и паркомясто 123,67Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-107 и паркомясто 79,2799 200Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-108 и паркомясто 79,1199 020Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-109 и паркомясто 79,6899 650Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-110 и паркомясто 120,65144 720Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-111 и паркомясто 81,25Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-112 и паркомясто 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-113 и паркомясто 128,15152 960Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-105 и паркомясто 113,36136 700Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-106 и паркомясто 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-107 и паркомясто 114,32143 470Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-108 и паркомясто 126,02Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-109 и паркомясто 79,4099 340Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-110 и паркомясто 78,0597 860Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-111 и паркомясто 79,2799 200Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-112 и паркомясто 123,67148 040Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 20ВИЖ
Апартамент A-114 и паркомясто 123,67148 040Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-115 и паркомясто 79,2799 200Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-116 и паркомясто 79,1199 020Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-117 и паркомясто 79,4099 340Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-118 и паркомясто 152,97180 270Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-119 и паркомясто 81,12105 290Вход АВИЖЗапазен
Апартамент A-120 и паркомясто 145,34171 870Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-121 и паркомясто 128,15152 960Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-113 и паркомясто 113,36136 700Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-114 и паркомясто 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-115 и паркомясто 114,32143 470Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-116 и паркомясто 126,02150 620Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-117 и паркомясто 79,4099 340Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-118 и паркомясто 78,0597 860Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-119 и паркомясто 79,2799 200Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-120 и паркомясто 123,67148 040Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 21ВИЖ
Апартамент A-122 и паркомясто 123,67148 040Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-123 и паркомясто 79,2799 200Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-124 и паркомясто 79,1199 020Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-125 и паркомясто 79,4099 340Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-126 и паркомясто 152,97180 270Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-127 и паркомясто 81,12105 290Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-128 и паркомясто 145,34171 870Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-129 и паркомясто 128,15152 960Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-121 и паркомясто 113,36136 700Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-122 и паркомясто 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-123 и паркомясто 114,32Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-124 и паркомясто 126,02150 620Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-125 и паркомясто 79,4099 340Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-126 и паркомясто 78,0597 860Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-127 и паркомясто 79,2799 200Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-128 и паркомясто 122,56146 820Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 22ВИЖ
Апартамент A-130 и паркомясто 122,56146 820Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-131 и паркомясто 78,6198 470Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-132 и паркомясто 78,4598 290Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-133 и паркомясто 78,7498 610Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-134 и паркомясто 151,67178 840Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-135 и паркомясто 80,44Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-136 и паркомясто 144,07170 480Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-137 и паркомясто 127,01151 710Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-129 и паркомясто 112,35135 590Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-130 и паркомясто 75,26Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-131 и паркомясто 113,31Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-132 и паркомясто 124,93Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-133 и паркомясто 78,7498 610Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-134 и паркомясто 77,4097 140Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-135 и паркомясто 78,6198 470Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-136 и паркомясто122,56146 820Вход БВИЖСвободен