Телефон:

056/830-876 

0888-868-800

0887-367-109 

0888-411-627

Tърговският отдел на фирмата се намира на адрес: 

гр. Бургас 8000 
ул. „Васил Левски“ №23, партер 

E-mail :

Можете да ни изпратите съобщение: