Обекти на „Триа инвест“ ООД се продават от търговския отдел на фирмата, находящ се на ул. „Васил Левски“ №23.