Last Updated on 01.11.2019 by TriaAdmin

“БМ” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “БМ” ООД БУРГАС ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

От името на Ръководството, официално обявявам решението в “БМ” ООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.

Мисията на фирма “БМ” ООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.

Дейност на „БМ” ООД:

Комплексно изграждане на сгради с жилищно, административно и туристическо предназначение, реконструкция и ремонт. Изграждане, ремонт и поддържане на улично и парково осветление и електрически мрежи. Изграждане, ремонт и поддържане на ВиК мрежи и автоматични поливни системи. Пътно строителство.

„РМ” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “РМ” ООД БУРГАС ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА


От името на Ръководството, официално обявявам решението в “РМ” ООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.

Мисията на фирма “РМ” ООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.

Дейност на „РМ” ООД:

Комплексно изграждане на сгради с жилищно, административно и туристическо предназначение, реконструкция и ремонт. Изграждане, ремонт и поддържане на улично и парково осветление и електрически мрежи. Изграждане, ремонт и поддържане на ВиК мрежи и автоматични поливни системи. Пътно строителство.

“СК” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА “СК” ООД БУРГАС ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА


От името на Ръководството, официално обявявам решението в “СК” ООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018. 

Мисията на фирма “СК” ООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни технологии и материали с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар, поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда и поддържа, удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания. 

Основна дейност на СК:

Инвестиционна дейсност, управление, поддържане и отдаване под наем на недвижима собственост (сгради, жилища, офиси, магазини, заведения, паркинги и др.).

Proudly powered by Wpopal.com