Мащабният многофункционален комплекс Central park в Бургас се намира в кв. Славейков, ул. Даме Груев 2, район със стратегия за бързо развиваща се инфраструктура. Местоположението на обекта е в близост до голям парк в сърцето на Бургас, в близост до най-новия плувен комплекс и до Мол Галерия Бургас.

Central park се простира на 35 дка –  бизнес и жилищни сгради, две подземни нива с паркоместа в микс от магазини, фитнес център със СПА, заведения за хранене и развлечения, кафенета, детски център, зони за релакс и забавление, както и няколко многофункционални  зали за срещи и събития с различна големина и възможност за обединяване. Към комплекса има ботаническа градина с различни екзотични видове. За нуждите на живущите, работещите и посетителите са предвидени 1500 паркоместа, както и паркоместа с възможност за зареждане на електормобили. 

ОБЕКТПЛОЩ m2ЦЕНА EURВХОДПЛАНСТАТУС
СУТЕРЕН 2ВИЖ
СУТЕРЕН 1ВИЖ
ЕТАЖ 1ВИЖ
ЕТАЖ 2ВИЖ
ЕТАЖ 3ВИЖ
ЕТАЖ 4ВИЖ
ЕТАЖ 5ВИЖ
Апартамент А-1 121,83Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-2 79,19Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-3 78,89 Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-4 79,45 Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-5 119,57Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-6 80,64 Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-7 144,91Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-8 127,77Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-1 112,21Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-2 75,83Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-3 86,29Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-4 124,87Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-5 79,18Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-6 77,83Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-7 79,19Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-8 121,83Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 6ВИЖ
Апартамент A-9 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-10 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-11 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-12 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-13 119,91Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-14 80,87 Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-15 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-16 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-9 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-10 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-11 86,55 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-12 125,23Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-13 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-14 78,05 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-15 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-16 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 7ВИЖ
Апартамент A-17 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-18 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-19 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-20 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-21 119,91Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-22 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-23 145,13Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-24 152,39Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-17 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-18 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-19 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-20 125,23Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-21 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-22 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-23 79,41 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-24 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 8ВИЖ
Апартамент A-25 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-26 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-27 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-28 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-29 148,05Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-30 80,87113 220Вход АВИЖЗапазен
Апартамент A-31 145,13195 930Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-32 152,33Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-25 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-26 76,06 106 480Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-27 86,55121 170Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-28 125,23169 060Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-29 79,40 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-30 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-31 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-32 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 9ВИЖ
Апартамент А-33 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-34 79,41 Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-35 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-36 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-37 148,05Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-38 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-39 145,13Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-40 152,33Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-33 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-34 76,06 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-35 86,55 Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-36 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-37 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-38 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-39 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-40 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 10ВИЖ
Апартамент A-41 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-42 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-43 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-44 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-45 148,05Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-46 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-47 145,13Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-48 152,33175 180Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-41 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-42 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-43 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-44 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-45 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-46 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-47 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-48 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 11ВИЖ
Апартамент А-49 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-50 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-51 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-52 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-53 124,38Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-54 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-55 145,14Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-56 131,81157 620Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-49 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-50 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-51 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-52 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-53 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-54 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-55 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-56 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 12 ВИЖ
Апартамент A-57 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-58 79,41Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-59 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-60 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-61 119,91Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-62 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-63 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-64 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-57 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-58 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-59 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-60 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-61 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-62 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-63 79,41Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-64 122,20Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 13ВИЖ
Апартамент A-65 122,20Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-66 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-67 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-68 119,91Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-69 80,87Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-70 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-71 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-65 112,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-66 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-67 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-68 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-69 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-70 78,05Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 14ВИЖ
Апартамент A-72 123,67Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-73 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-74 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-75 120,65Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-76 81,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-77 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-78 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-71 113,36Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-72 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-73 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-74 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-75 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-76 78,05Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 15ВИЖ
Апартамент А-79 123,67142 220Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-80 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-81 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-82 80,84Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-83 179,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-84 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-77 113,36Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-78 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-79 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-80 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-81 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-82 78,05Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 16ВИЖ
Апартамент А-85 123,67148 400Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-86 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-87 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-88 80,84Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-89 179,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-90 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-83 113,36139 430Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-84 76,06Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-85 86,55Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-86 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-87 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-88 78,05Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 17ВИЖ
Апартамент А-91 123,75148 500Вход АВИЖСвободен
Апартамент А-92 79,33Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-93 79,04Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-94 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-95 80,84Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-96 179,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-97 128,15153 780Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-89 113,36139 430Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-90 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-91 114,20140 470Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-92 125,65Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-93 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-94 77,99Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-95 79,33Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-96 127,28157 440Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 18ВИЖ
Апартамент A-98 123,67148 400Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-99 79,27Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-100 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-101 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-102 120,65148 770Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-103 81,25Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-104 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-105 128,15153 780Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-97 113,36Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-98 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-99 114,32Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-100 126,02151 220Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-101 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-102 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-103 79,27Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-104 123,67148 400Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 19ВИЖ
Апартамент А-106 123,67Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-107 79,27Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-108 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-109 79,68Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-110 120,65Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-111 81,25Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-112 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент А-113 128,15153 780Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-105 113,36139 430Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-106 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-107 114,32Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-108 126,02Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-109 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-110 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-111 79,27Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-112 123,67148 400Вход БВИЖСвободен
ЕТАЖ 20ВИЖ
Апартамент A-114 123,67148 400Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-115 79,27Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-116 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-117 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-118 152,97183 570Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-119 81,12Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-120 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-121 128,15153 780Вход АВИЖСвободен
Апартамент Б-113 113,36139 430Вход БВИЖСвободен
Апартамент Б-114 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-115 114,32Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-116 126,02Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-117 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-118 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-119 79,27Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-120 123,67Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 21ВИЖ
Апартамент A-122 123,67148 400Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-123 79,2797 500Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-124 79,11Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-125 79,40Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-126 152,97Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-127 81,12Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-128 145,34Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-129 128,15Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-121 113,36Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-122 75,94Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-123 114,32Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-124 126,02Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-125 79,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-126 78,05Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-127 79,27Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-128 122,56Вход БВИЖПродаден
ЕТАЖ 22ВИЖ
Апартамент A-130 122,56Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-131 78,6196 690Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-132 78,45Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-133 78,74Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-134 151,67182 000Вход АВИЖСвободен
Апартамент A-135 80,44Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-136 144,07Вход АВИЖПродаден
Апартамент A-137 127,01Вход АВИЖПродаден
Апартамент Б-129 112,35Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-130 75,26Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-131 113,31Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-132 124,93Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-133 78,74Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-134 77,40Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-135 78,61Вход БВИЖПродаден
Апартамент Б-136 122,56Вход БВИЖПродаден